Silverbank vararikossa

Teksti: Risto Pietilä, kuva: LadyWebbi

Kansalaiset.

Minulla on teille vakavaa ilmoitettavaa: rahajärjestelmämme on vararikossa.

Kirjoitin edellisen linjapuheeni 16 kuukautta sitten kun täytin pyöreitä vuosia. Tällöin puheella oli yksi ainoa teema, asia, joka on sittemmin on tullut jokaisen tietoon: kaikki raha syntyy vain saman suuruista velkakirjausta vastaan, ja siksi velkaongelman ratkaiseminen on mahdotonta. Ei ole mitään, millä velka voitaisiin maksaa pois, koska sen voi maksaa pois vain rahalla, ja ainoa mahdollisuus saada rahaa on, että joku ottaa velkaa. Pankit ovat saaneet rahat ja tilittäneet ne voittoina omistajilleen. Nyt pankkien velkoja ollaan siirtämässä kolossaalisessa mittakaavassa Euroopan valtioille, ja kansalaiset maksavat niitä korkeampina veroina iankaikkisesta iankaikkiseen, ilman että velka voi koskaan loppua tai edes vähentyä. Tämä on vararikko, sanan perustavimmassa merkityksessä. Asian teoreettisen ymmärryksen saavuttaa lukemalla parhaan elossa olevan ekonomistin, prof. Antal Feketen artikkeleita.

Otsikon mukaisesti lupaan tässä uudenvuodenpuheessani kuitenkin keskittyä siihen, miten Silverbank toimii, kun maailma on vararikossa. Vararikkoiset ovat epätoivoisia, ja monta vaaraa vaanii jalometallisijoittajan tiellä. Aion lähiaikoina kirjoittaa laajempia artikkeleita tässä puheessa esiin ottamistani aiheista. Merkitsen tällaiset aiheet (Artikkeli tulossa), ja linkitän vastaiset artikkelit takautuvasti tähän, niin että tämän tekstin hyödyllisyys vain lisääntyy ajan kuluessa.

-*-*-*-*- SILVERBANKIN MISSIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 -*-*-*-*-

Oma yhteiskunnallinen pyrkimykseni, johon myös urani liikemiehenä on erottamattomasti kietoutunut, on kuuden vuoden ajan ollut edistää hopean käyttöä rahana. Missio on edennyt seuraavasti:

Olen valistanut ihmisiä. Lähipiirini lisäksi olen television, sähköpostilistojen, blogien, klubien ja painettujen kirjojen välityksellä saanut sanoman kuuluviin kymmenille-, ellei sadoille tuhansille ihmisille. Pelkästään tällä blogilla on noin 200 000 näyttökertaa, TV-esiintymisiäni on yhteensä seurannut yli miljoona ihmistä. Olen etenkin hopeaurani alkuvaiheessa (2006-2008) käyttänyt säästelemättä aikaani ja rahojani tiedon tuottamiseen ja välitykseen.

Vuodesta 2009 lähtien pääfokukseni on ollut toimivien hopeasijoitusvälineiden kehittämisessä ja näistä merkittävin on 2010 toimintansa aloittanut Silverbank. Tiedon levityksen taakka on siirtynyt muiden harteille ja nykyisin netti ja lehdistö on täynnään asioista perillä olevaa talousuutisointia, joka loisti poissaolollaan vielä muutama vuosi sitten. Minun tehtäväni on ollut mahdollistaa ihmisille kustannustehokas toimiminen sen tiedon perusteella, mitä muut ovat jakaneet.

Uuden vuoden koittaessa on aika siirtyä uusille vaarallisille vesille – hopean suoranaiseen käyttöön maksuliikenteessä. Pelkkä se, että ihmiset sijoittavat hopeaan, ei ole maailmaa hallitseville pankkiireille niin pelottavaa; jokuhan hopean aina omistaa, sen hinta saa nousta ja laskea, ja mitä enemmän se nousee, niin pankkiireilla on keinot laittaa se taas alas.

Mutta jos hinnat ilmaistaisiin hopeassa ja kaupat maksettaisiin hopealla, paperirahan peli olisi pian pelattu. Heti kun volatiliteettikorttia aletaan pelata paperirahaa vastaan (hopean ja paperin vaihtokurssin muutos tulkitaan paperirahan arvon epävakaisuudeksi hopean arvon säilyessä vakaana), käy ilmeiseksi, että paperilla ei ole mitään vahvuuksia, jotka saisivat harkitsevat sijoittajat pitämään varallisuutensa siinä kiinni. Ainoa kuviteltavissa oleva lopputulema on hyperinflaatio, joka aiheutuu yksinkertaisesti luottamuksen loppumisesta valuuttaa kohtaan ja yleisestä halusta päästä siitä eroon millä tahansa hinnalla. Painokoneiden käynnistäminen ei ole aina hyperinflaation syy, vaan sen seuraus, mutta tietenkin se varmistaa lopputuloksen. Tässä kuvattu on muuten yksi melko harvoista tavoista (Artikkeli tulossa), jolla ensimmäisessä kappaleessa kuvattu maailman velkarahajärjestelmä voi parantua, ja ehdottomasti jo yksinään riittävä syy pitää reilu osuus säästöistä jalometalleissa. Ja vaarallista tällaisen edistäminen on tietenkin siksi, että pankkiirimafia ei sitä halua, ja keinovalikoimaa heillä tunnetusti riittää.

Miten Silverbank aikoo alkaa edistää hopean käyttöä maksuliikenteessä? Ensiksikin avaamme palvelun alkuvuoden aikana käytettäväksi maailmanlaajuisesti. Toiseksi teemme mahdolliseksi tehdä hopeamääräisen tilisiirron toiselle Silverbank-tilille. Näin on ensiaskel otettu, kun missä tahansa päin maailmaa olevat hopeasijoittajat voivat minimaalisin kustannuksin siirtää arvoa toisilleen. Tätä ominaisuutta täydennetään suunnitelman kolmannella kärjellä, jossa hopeaa voi siirtokoodin avulla siirtää kenelle vain missä tahansa, riippumatta siitä, onko tällä hopeatiliä (jos tiliä ei ennestään ole, se luodaan koodin lunastuksen yhteydessä).

Neljäs vaihe on siirtokoodin itsensä tekeminen siirrettäväksi. Lopputulos muistuttaa shekkiä, joka voi rajatun ajan kiertää fyysisessä muodossa kädestä käteen. Shekin asettamisen yhteydessä asettajan hopeatilille avataan siirto, ja summan osoittama hopea jäädytetään siirron ajaksi. Kun joku lunastaa shekin, siirto päätetään ja jäädytetty hopea lisätään siirron kohdetilille. (Artikkeli tulossa) Näin yhden tietojärjestelmän ominaisuuden – joka on vieläpä ollut olemassa alusta lähtien – avaaminen käyttöön avaa samalla ennen näkemättömän kiehtovia mahdollisuuksia hopean monetisoinnille. Onhan sitä vuosikausia odotettu, ja tosiaan riskit ovat suuret. Etenkin kun suunnitelmassa on viideskin kärki… (Artikkeli tulossa)

-*-*-*-*- KATSAUS VUOTEEN 2011 -*-*-*-*-

Vuoden 2011 aikana Suomen valtion vastuut kaksinkertaistuivat, kun hallitus päätti, että pankkien riskien siirtäminen Euroopan laajuisesti suomalaisille veronmaksajille on jostain syystä järkevää. En keksi rehellistä syytä, miksi näin olisi, enkä olisi itse toiminut näin. Tulevaisuus tuomitkoon Kataisen ja kumppanit, ja toivottavasti pian.

Osakemarkkinoiden ja hopeamarkkinoiden kehitystä ja korrelaatiota on tutkinut Senior Partner Jaakko Paakkari. Kiintoisin huomio oli se, että edes lyhyellä aikavälillä hopean ja osakkeiden kurssikehitys ei korreloinut merkitsevästi keskenään, vaikka monilla allekirjoittanutta myöten tällainen kuvitelma onkin. Päivätason analyysiä ei ole vielä käytettävissä. (Artikkeli tulossa)

Hopean kurssi kehittyi kaksijakoisesti. Alkuvuonna jatkui edellisenä kesänä alkanut voimakas nousu, joka kippasi yli pääsiäisenä. Tämän jälkeen kurssi ei ole löytänyt nousuvirettä ja on nyt pudonnut lähelle vuoden alhaisimpia arvoja. Arvonkehitys koko vuodelta -10,5%.

Hopeapankki Holdingin osakkeen kurssi kehittyi paremmin, ja nousi vuoden aikana +17,9%. Finanssivalvonta on kieltänyt osakkeen markkinatakauksen, minkä johdosta kaupat tulee sopia suoraan osapuolten kesken. Tästä huolimatta 31,5% yhtiön osakkeista vaihtoi vuoden aikana omistajaa kymmenissä erillisissä kaupoissa, eli likviditeetti oli listaamattomaksi yhtiöksi erinomaisella tasolla.

Hopeapankki Holdingin osakkeen kurssista johdettu Silvervault OÜ:n laskennallinen valuaatio nousi 4,1 miljoonaan euroon (+23,1%). Silvervaultin osakkeella ei käydä aktiivisesti kauppaa, mutta osakkeen arvostustaso on tärkeä mahdollisten yrityskauppojen ja avainhenkilöstön sitouttamisedellytysten kannalta.

Silverbankin palvelujen käytön kehityksestä hyvät tiedot saa ensimmäisen toimintavuoden katsauksesta parin kuukauden takaa.

-*-*-*-*- NEUVOJA UUTEEN VUOTEEN -*-*-*-*-

Rohkaisen voimakkaasti joka ikistä, tulo- ja varallisuusasemasta riippumatta, säästämään. Säästämiseen suosittelen keksimääni tasaveromallia: Leikkaa luottokortit ja vähennä pankkitilien määrä kahteen, käyttötiliin ja säästötiliin. Määrittele itsellesi tasavero, esimerkiksi 10%. Kun palkka tai muu säännöllinen tulo tulee käyttötilille, siirrä 10% summasta säästötilille (”tulovero”). Siirrä samoin kuukausittain määräpäivänä 10% käyttötilin saldosta säästötilille (”varallisuusvero”). Säästötilille kertyvät varat sijoitetaan juuri sinun tarpeisiisi sovitetun suunnitelman mukaisesti kohteisiin, joissa niiden arvo säilyy, ja ne parhaiten turvaavat taloudellisen toimintakykysi yhä vaikeammin ennustettavissa olosuhteissa. (Artikkeli tulossa)

Jalometallit poikkeavat arvopapereista säästö-/sijoituskohteena siinä, että jalometallin alhainen tai laskeva hinta tarkoittaa pitkäaikaiselle sijoittajalle aina sitä, että se on järkevä ja vähäriskinen sijoituskohde. Arvopaperin alhainen tai laskeva hinta taas on vain harvoin merkki siitä, että siihen sijoittaminen on järkevää tai ainakaan vähäriskistä. (Artikkeli tulossa)

Jalometallit ovat ainoa omaisuusluokka, joka on yhtä aikaa reaalinen ja likvidi. Lisäksi sen omistamista ei ole säädelty eikä siihen sisälly vastuita. Arvopaperin arvo voi mennä pahimmillaankin nollaan, kun taas esimerkiksi asunto-osakkeen arvo voi mennä jopa negatiiviseksi siihen sisältyvien vastuiden johdosta. (Artikkeli tulossa) Jalometallin arvo ei voi mennä nollaan eikä negatiiviseksi, ja se on milloin tahansa vaihdettavissa paperirahaan tai muihin sijoituskohteisiin. Paperirahalla taas ei kaikissa markkinatilanteissa saa jalometalleja. Muun reaaliomaisuuden kuin jalometallien muuttaminen paperirahaksi (tai jalometalleiksi) saattaa olla hidasta, ja kaupoissa joutuu tyypillisesti maksamaan veroja ja palkkioita. (Artikkeli tulossa)

-*-*-*-*- VASTAUKSIA MINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN -*-*-*-*-

Tyypillisesti hopean hinta kehittyy samaan suuntaan kuin kullan hinta, mutta nousee ja laskee jyrkemmin. Kullan hinta taas päivätasolla kehittyy samaan suuntaan kuin kaikkien muidenkin sijoitusasioiden hinta. Tavallisena päivänä 50%, voimakkaan kurssimuutoksen päivänä yli 90% kaikissa pörsseissä tapahtuvista kaikista hintamuutoksista johtuu rahan hetkittäisen tarjonnan muutoksista ja rahaa kohtaan tunnetun luottamuksen muutoksista. Kyse ei ole sijoituskohteissa tapahtuvista muutoksista. Jos rahaa päivätasolla vedetään pois markkinoilta, markkinamekanismin kautta kaikki laskee. Jos rahaa kohtaan tunnettu luottamus (=markkinoiden odotukset rahan määrän tulevan lisäyksen eli inflaation suuruudesta) laskee, sijoituskohteiden hinnat nousevat. (Artikkeli tulossa)

Säännönmukaisesti toistuva kysymys on se, kuinka turvassa Silverbankissa oleva hopea on erilaisilta riskeiltä. Riskit voidaan jakaa kolmeen aiheuttajaan ja kahteen toteutustapaan, mitkä muodostavat kuusi riskiskenaariota. Aiheuttajat ovat valtiovalta (takavarikot), yksityiset ryöstäjät (ryöstöt, murrot) ja omat työntekijät (kavallukset). Toteutustavat ovat kuljetuksiin tms. kohdistuvat iskut ja holviin kohdistuvat. Jokaisella skenaariolla on tietty luonteensa ja todennäköisyytensä, ja siihen on etu- ja jälkikäteisvarauduttu tarpeellisin toimenpitein, jotka ovat erilaisia skenaariosta riippuen. Riskien hallinta on Silverbankin tärkein tehtävä ja osaamisalue. (Artikkeli tulossa)

Silverbankin nimikysymys on kiinnostanut. Yhtiön nimi on Silvervault OÜ. Viron kaupparekisteristä oli saatu ennakkopäätös nimelle Silverbank, ja alkuvaiheen markkinointimateriaali tehtiin tämän mukaisesti. Nimeä ei kuitenkaan lopulta, kirjelmien vaihtovaiheen jälkeen, hyväksytty yhtiön viralliseksi nimeksi. Silverbank-aputoiminimen käyttöä markkinoinnissa ei ole kuitenkaan kyseenalaistettu, ja yhtiö toimii kaikkialla muualla kuin Suomessa nimellä Silverbank.

Suomessa Finanssivalvonta on ärhäkästi pyrkinyt säätelemään yhtiön markkinointia (vaikka se ei käsityksemme mukaan miltään osin kuulu Finanssivalvonnan toimialaan). Olemme muuttaneet markkinointinimeksi Silvervault, ja muutenkin kaikki Finanssivalvonnan vaatimat muutokset on toteutettu. Asiassa on ollut monia käänteitä: tällä hetkellä syyttäjä tutkii, onko Finanssivalvonta ylittänyt toimivaltansa pyrkiessään saamaan minut tuomituksi pankki-nimen käyttöä koskevan suomalaisen lain rikkomisesta.

Hopea.fi:n tulevaisuudesta on niin ikään ollut epäselvyyttä. Yhtiössä on edelleen menossa organisaatiomuutos, jossa operatiivista toimintaa aletaan toteuttaa yhteistyössä romukullan ostoon keskittyneen yhtiön kanssa. Kun muutos on saatu vietyä läpi, Hopea.fi pystyy palvelemaan käteisasiakkaita Punavuoren toimipisteessään päivittäin aamusta iltaan, merkittävästi laajentunein resurssein. Muiden toivottujen laajennusten kuten nettikaupan osalta todettakoon, että keskitymme sinne, missä toimenpiteiden hyöty kulloinkin on suurin.

Alkuvuotta 2011 lukuunottamatta (jolloin hopea oli kultaan verrattuna kallista) olen aina kehottanut säästäjiä ostamaan kaikista jalometallituotteista ensisijassa AGD sijoitushopeaa. Olen nytkin samaa mieltä. Monipuolisimmat toiminnot AGD:n ostoon ja myyntiin tarjoaa Silverbank, käteiskaupassa maan parhaan hinnan sekä ostaessa että myydessä taas tarjoaa Hopea.fi.

-*-*-*-*- MUUTOKSIA SILVERBANKIN PALVELUISSA JA HINNOISSA -*-*-*-*-

Vuoden alusta lukien Silverbank ottaa käyttöön osto- ja myyntitoimeksiannoissa vaihtopalkkion, jonka suuruus on 0,25%. Palkkio otetaan automaattisesti huomioon vaihtokurssissa. Lisäksi hinnastossa otetaan tuntiveloitus käyttöön asiakkaasta johtuvalle hallinnolliselle lisätyölle, josta ei ole tähän asti veloitettu. Hopeasiirrosta ja muista myöhemmin avattavista palveluista tullaan perimään pieniä maksuja. SEPA-alueen ulkopuolisten asiakkaiden pankkien veloittamat kulut peritään asiakkailta.

Silverbankin asiakkaaksi tuleminen ja sellaisena oleminen, hopeasäilytys ja nouto pysyvät maksuttomina. Meidän kaltaisissamme yhtiöissä merkittävimmät tulonlähteet tyypillisesti ovat toimeksiantomaksut ja säilytysmaksut. Toimeksiantomaksu otettiin käyttöön nyt. Silverbankia perustettaessa luvattiin, että säilytysmaksua ei tule ennen kuin aikaisintaan 1.1.2013.

-*-*-*-*- LOPUKSI -*-*-*-*-

Puheeni otsikko oli tarkoitettu herättämään huomiota ja ajatuksia. Toisin kuin maailman rahajärjestelmä, Silverbank ei ole vararikossa, vaan sen taloudellinen asema on erittäin vahva. Sijoitetun pääoman tuotto nyt päättyneeltä ensimmäiseltä tilikaudelta oli noin 100%. Velkaa ei ole lainkaan. Silverbank omistaa itse noin 5% holvinsa sisällöstä ja sen tili on kolmen suurimman säilytystilin joukossa. Silverbankin taloudellisella asemalla ei tosin ole asiakkaiden kannalta edes mitään merkitystä. Asiakkaat omistavat hopeansa itse, ne ovat holvissa vain säilytyssopimuksella, eikä Silverbankin myötä- ja vastoinkäymiset vaikuta niiden arvoon tai asemaan mitenkään.

Silverbankin hyvä maksuvalmius on riittänyt myös osto- ja myyntitoimeksiantojen täsmäyksiin niin, että vain kerran toiminnan aikana noteeraushinta on saanut määräytyä vapaasti markkinoilla, kaiken muun ajan se on perustunut Silverbankin laskentakaavaan.

Pörssityyppisissä kaupankäyntijärjestelmissä, kuten forex-ohjelmistot, hinta määräytyy markkinaehtoisesti koko ajan. Kun Silverbankin holvissa oleva hopeamäärä kasvaa, tulee jatkuva kaupankäynti likviditeetin puolesta mahdolliseksi myös meillä. Siihen siirtyminen kuuluu pitkän aikavälin suunnitelmaan, ja sopivia kaupankäyntialustoja on tutkinnassa tälläkin hetkellä. (Artikkeli tulossa)

Olemme kuitenkin valinneet vuoden 2012 ensisijaiseksi panostuskohteeksi ennemmin pankki- kuin pörssityyppisen toiminnan kehittämisen. Tämä tarkoittaa, että hopean siirtelyn ja maksuvälinekäytön tukeminen on meille keskeisempää kuin hopea<->valuutta -kaupankäyntimahdollisuuksien kehittäminen. Kaupankäyntipaikkoja on muuallakin, mutta hopeaa ei käytetä rahana vielä missään.

Aika on käymässä vähiin. On epätodennäköistä, että valtion velkaa voidaan uudelleen kaksinkertaistaa, ilman että kansa vihastuu. Ja siinä vaiheessa hopean on hyvä jo olla kierrossa, muuten loppuu kansalta leipä. Toimivaa taloutta ei ole olemassa ilman toimivaa rahajärjestelmää. (Artikkeli tulossa)

Kuten näette, vuodesta 2012 on tulossa mielenkiintoinen myös meillä. Olen luvannut kirjoittaa kasapäin artikkeleita mielenkiintoisista aiheista. Silverbankin palvelut kehittyvät voimakkaasti. Pitkän aikavälin suunnitelmamme ”auttaa ihmisiä edistämällä hopean käyttöä rahana” on kirkas. Sen toteuttamiseksi olemme kulloisenkin tilanteen vaatimukset huomioiden valmiita erilaisiin tarpeellisiin toimiin. Toivon jokaisen tutkivan nyt vuoden alussa omia suunnitelmiaan ja prioriteettejaan, onko niissä riittävästi huomioitu elinaikamme suurin taloudellinen mullistus, joka juuri nyt on käsillä.

Risto Pietilä
Founder, Silverbank

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

6 vastausta artikkeliin: Silverbank vararikossa

 1. ”Vuoden alusta lukien Silverbank ottaa käyttöön osto- ja myyntitoimeksiannoissa vaihtopalkkion, jonka suuruus on 0,25%.”

  Nyt varmaan loppuvat kyselyt aiheesta ”miten firma tekee tuottoa, jos kerran palkkioita ei peritä”. 🙂

 2. John Galt sanoo:

  Maailma kaipaa sinun kaltaisia pioneereja.
  Toivon oikein menestyksekästä uutta vuotta.

 3. tuulia sanoo:

  Kiitos artkkelista,jasmine odottamaan

 4. herkules sanoo:

  Sydän jätti lyönnin väliin, kun näin otsikon. Luulin Silverpankin menneen vararikkoon.

  Vähintäänkin myyvä otsikko 🙂

 5. Infowars.com sanoo:

  Tiesittekö, että hopeakoikoiden myyjiä jahdataan jo USA:ssa:
  The FBI won a three-count conviction against precious-metals dealer Bernard von NotHaus on March 18 for the ”crime” of minting memento ”dollars” in silver, and the FBI charged in a press release that making silver coins is ”domestic terrorism.” Jurors came to the unanimous verdict after only two hours of deliberation.

  “Attempts to undermine the legitimate currency of this country are simply a unique form of domestic terrorism,” U.S. Attorney Anne M. Tompkins said in a March 18 FBI press release boasting of the verdict.

  http://thenewamerican.com/usnews/crime/6767-fbi-goes-to-nut-house-in-von-nothaus-conviction
  http://www.prisonplanet.com/feds-try-to-confiscate-7-million-in-silver-liberty-dollars.html

 6. Karelia sanoo:

  Mielenkiintoinen blogi hopeasijoittamisesta. En olekaan tästä Silverbankista ennen kuullutkaan.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s